News

ชป.ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำยมทั้งระบบ ยึดแนวทางการพัฒนาร่วมกับชุมชนเป็นหลัก

14/03/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าว “มีการเปลี่ยนจุดจากเขื่อนยมล่างเป็นฝายเตาปูน หนีสะเอียบประท้วง ชื่อโครงการสร้างฝาย แต่จุน้ำมหาศาล NGOs ชี้ลวงโลกสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นน้ำยมหวังจุน้ำมาก แต่ส่งผลกระทบท่วมป่าและชุมชนข้ามจังหวัด ชาวสะเอียบ ชาวอำเภองาว ลุกฮือต้าน ตั้งป้อมรอรับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่ดูงาน ขณะที่โครงการเก่าถูกทิ้งอย่างน่าเสียดาย” นั้น

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบ เนื่องจากลุ่มน้ำยมเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำที่ยังคงประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและ น้ำแล้งอยู่เป็นประจำแทบทุกปี เพราะยังขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำที่ดีในพื้นที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯมีความเห็นว่าควรต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการในลำน้ำยม ประกอบกับสภาพภูมิประเทศทางตอนบนที่มีความลาดชันสูง จึงได้พิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการสร้างเครื่องมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำในลำน้ำสายหลัก โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตำแหน่งที่กรมชลประทานเคยพิจารณาไว้คือ เขื่อนยมล่าง แต่มีหลักการว่าระดับเก็บกักต้องไม่กระทบกับพื้นที่ตำบลสะเอียบ รวมทั้งพื้นที่ทำกินของราษฎรด้วย ซึ่งกรมชลประทาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีกำหนดการจะลงพื้นที่เพื่อสอบถามความเห็นจากราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาดูงานแนวทางการผันน้ำ กก อิง น่าน ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าตามแผนที่เห็นชอบร่วมกันกับราษฎรในการเก็บกักน้ำ ตามสะเอียบโมเดล โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในลำน้ำสาขา เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะกึ๋น 2 และอ่างเก็บน้ำ-ห้วยเป้า ตำบลสะเอียบ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้เสนอแผนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมงบประมาณปี 2564 อีก 4 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยโปร่ง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต้น จังหวัดแพร่ และอ่างเก็บน้ำ-กิ่วผาวอก อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา สำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ำในลำน้ำยมบริเวณตำบลเตาปูน เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นที่ทางคณะอนุกรรมการฯ ต้องการไปหารือร่วมกับราษฎรเท่านั้น ยังไม่ได้จัดอยู่ในแผนงานดำเนินการของกรมชลประทานแต่อย่างใด จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

No Comments

    Leave a Reply