News

“ธรรมนัส” ปักป้ายประกาศยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก. ในจ. กระบี่และสุราษฎร์ธานีหลังถูกนายทุนรายใหญ่เข้าครอบครอง

13/03/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ) ลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบ ส.ป.ก.4-01 ในพื้นที่ จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี

โดย รมช.กษ พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย No 602 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ซึ่งมีพ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หลังจากนั้น รมช.กษ.ได้ทำการปักป้ายประกาศยึดพื้นที่เป้าหมาย แปลง No 602 และแถลงข่าวการยึดพื้นที่ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน

รมช.กษ. เผยว่า “ส.ป.ก. มีพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 12,812-2-40 ไร่ คาดว่าจะสามารถยึดคืน เนื้อที่ 10,450-0-70 ไร่ แปลงแรก คือ รายแปลงบริษัท เขาพนม
แพลนเตชั่น จำกัด เนื้อที่ประมาณ 976-0-03 ไร่ ซึ่งสามารถยึดคืนได้ทั้งแปลง ที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าห้วยทังและป่าหนองน้ำแดง ท้องที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่” ปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้มีการออกแบบผังแปลงที่ดิน ทำการสำรวจถนนสายหลัก สายซอย สำรวจแหล่งน้ำ รวมทั้งดำเนินการประมาณราคา ในการล้มและสับต้นปาล์มน้ำมันเป็นเงินจำนวน ๓,๑๒๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

“อีกสองแปลง คือ รายแปลงบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 11,836-2-37 ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ ๙,๔๗๔-๐-๖๗ ไร่ คือ 1) แปลงท้องที่ตำบลพรุเตียว และตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 4,649-2-63 ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ 4,200-1-77 ไร่ 2) แปลงท้องที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง และ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๗,๑๘๖-๓-๗๘ ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ 4,273-2-90 ไร่” รมช.กษ. กล่าว

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยึดคืนพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลง No 602 เนื้อที่ประมาณ 683 ไร่ ท้องที่บ้านหว่างคลองไทย หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลต่อไป ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ผ่านวิธีการปฏิรูปที่ดิน โดยมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต รวมถึงการผลิต และการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น”
หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกร จำนวน 35 ราย พร้อมมอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 10 ราย
ต่อมา รมช.กษ. และคณะ เดินทางไปยังที่พื้นที่เป้าหมายแปลง บริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ในท้องที่
หมู่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการปักป้ายประกาศยึดคืนพื้นที่ตามคำพิพากษาแปลงรวมชัยบุรีปาล์มทอง เนื้อที่ประมาณ 1,749 ไร่ ขณะที่ภายในบริเวณพื้นที่มีนิทรรศการประวัติความเป็นมาของแปลงที่ดินพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนภายหลังการยึดคืน

“สถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มผู้บุกรุกเข้าถือครองจำนวนหลายกลุ่ม ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ในระหว่างที่ ส.ป.ก.ฟ้องขับไล่บริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานีได้มีการเจรจาร่วมกันกับกลุ่มผู้ถือครอง โดยส่วนใหญ่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. แต่มีผู้ถือครองบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือครองรายใหญ่ไม่ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ จึงต้องมีปฏิบัติการยึดคืนที่ดินในครั้งนี้ เพื่อนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ หากมีผู้ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการหรือขัดขวางการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

No Comments

    Leave a Reply