News

ชป.ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ

22/03/2023

ช่วงสายที่ผ่านมา(22 มี.ค. 66) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และการดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
ต่อมาองคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังจุดติดตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง รับชมการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ

No Comments

    Leave a Reply