News

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อชาวท่าปลา

08/07/2020

วันนี้ (8 ก.ค. 63) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่บันทึกสารคดี “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมี นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ด่านรัตนกุล นายอำเภอท่าปลา เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากราษฎรที่อพยพจากพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ มาตั้งรกรากอยู่พื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน ในเขตอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนปีนี้

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนปัจจุบันปลูกไปแล้วกว่า 4,300 ไร่ สร้างฝายชะลอน้ำอีกกว่า 97 ฝาย อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการจัดอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแปรรูปกล้วย, เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

No Comments

    Leave a Reply