News

กรมชลฯ สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าช่วยเมืองเชียงใหม่

02/04/2020

จากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่ขณะนี้กำลังขยายวงกว้าง จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันอย่างมาก หลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจาก นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ว่า กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่โดยจัดทำฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในภารกิจดับไฟป่าครั้งนี้

โดยในวันนี้ (2 เม.ย.63) โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำอากาศยานรุ่น KA-32 สามารถบรรจุน้ำได้ 3,000 ลิตร เข้าตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้น้ำสำหรับดับไฟป่าทางอากาศบริเวณโซนทิศใต้นาไร่หลวงบ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยมีกำลังเสริมชุดดับไฟภาคพื้นดินจากกรมอุทยานแห่งชาติจำนวน 50 นายร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

No Comments

    Leave a Reply