Browsing Tag

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

News

ชป.ขานรับ กอนช. รับมือน้ำหลากลุ่มน้ำชี-มูล

26/09/2021

จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย ส่งผลทำให้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ในวันที่ 25 -27 กันยายน 2 […]…