News

ชป.เดินหน้าจัดหาน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

31/03/2020

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงคุกคามในหลายพื้นที่ของประเทศ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมวอนทุกฝ่ายร่วมใจกันประหยัดน้ำ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้วางมาตรการการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศอย่างเต็มกำลัง ด้วยการส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 9 นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ไปติดตั้งที่หมู่ 4 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สูบน้ำจากสระหมาหิวเข้าสู่คลองย่อยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี ที่สำนักงานชลประทานที่ 10 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเติมน้ำลงสู่แม่น้ำบางขามและแม่น้ำลพบุรี สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสวนผลไม้ในเขตจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปากคลองซอย 22 ขวา หมูที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี ตลอดสายคลอง จนถึง waste way (ตอนบ้านกล้วย) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่

ที่สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้ดำเนินการขุดลอกคลองกระทุ่มหลักชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำบริเวณตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมกำจัดวัชพืช ในคลองญี่ปุ่นใต้ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จ.นครปฐม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา นำเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 ลำ และเรือกำจัดวัชพืชสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ ร่วมกับฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ดำเนินการกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ที่ลอยตามกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาสะสมบริเวณด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น
ด้านสำนักงานชลประทานที่ 16 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสงขลา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำคลองนาทวี บริเวณสถานีสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี 2 แห่ง ประตูระบายน้ำปลักปลิง และประตูระบายน้ำคลองจะนะ อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจะเน้นสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตประปาเป็นหลัก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ แม้จะอยู่ในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรณรงค์ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนตกชุก

No Comments

    Leave a Reply