News

ชป.รวมพลังเดินหน้าสู้โควิด-19 ส่งกำลังใจให้ศูนย์พักคอย 5 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

18/08/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับศูนย์พักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุด

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายการุณ เเปลงรัตน์ ผู้อำนวยการสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวสิริมา อนัคมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นผู้แทนกรมชลประทาน เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็น อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 15 ลัง ขนมขบเคี้ยว 10 กล่อง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 5 ลัง ถุงมือทางการแพทย์ 5 ลัง ทิชชู 25 แพ็ค ชุดช้อน-ส้อม พร้อมใช้ 10 แพ็ค ครีมอาบน้ำ 40 แพ็ค และของใช้อื่น ๆ ให้แก่ศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักคอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ชุมชนวัดไผ่ตัน) เขตพญาไท ศูนย์พักคอยอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เขตราชเทวี โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ศูนย์พักคอยโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เขตบางพลัด และศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมชลประทาน ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังแรงใจ ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ที่ต่อสู้กับภาวะวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัยและก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

No Comments

    Leave a Reply