News

ชป.เร่งซ่อมแซมถนนคันคลอง หลังโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรแล้วเสร็จกว่า 90 %

26/06/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านชุมชนบ้านกระจับ หมู่ 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนโครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ของโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน นั้น

นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ชี้แจงว่า การก่อสร้างงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี เป็นงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยงานถนนคันคลองที่เป็นปัญหาด้านการสัญจร เป็นงานที่จะต้องทำในส่วนสุดท้ายหลังจากดำเนินโครงสร้างหลักแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ปัจจุบันงานโครงสร้างหลักของโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 90 ของแผนงานฯ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จึงได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าไปดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองดังกล่าวแล้ว โดยผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีอายุสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply