News

ชป. ยันทำนบดินบางเตย เมืองพังงา ใช้ส่งน้ำได้ตามปกติ

21/03/2023

กรมชลประทาน ยืนยันทำนบดินบางเตย จังหวัดพังงา ใช้งานได้ตามปกติ หลังมีผู้โพสต์ผ่านทางสื่อออนไลน์ร้องเรียน นั้น

นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา ได้เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการทำนบดินบางเตย ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่กรมชลประทาน สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจากแหล่งต้นน้ำเทือกเขากระทะคว่ำ สำหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ซึ่งระหว่างการก่อสร้างบ่อพักน้ำ ได้เกิดการรั่วซึมที่บริเวณ กม. 8+140 โครงการชลประทานพังงา จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของประตูระบายน้ำนั้น ในช่วงการตรวจรับงานมีการ ปิด – เปิดบานประตูระบายน้ำเพื่อทำการทดสอบระบบ ปรากฏว่ามีขอนไม้และกรวดหินไหลมาติดที่บานประตู ประกอบกับมีปริมาณน้ำมาก จึงทำให้ไม่สามารถรื้อขอนไม้และกรวดหินออกได้ในขณะนั้น อีกทั้งในช่วงเดือนธันวาคม 65 – กุมภาพันธ์ 66 มีปริมาณฝนตกน้อย โครงการชลประทานพังงาได้ใช้กระสอบทรายปิดประตูน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ ปัจจุบันได้ดำเนินการรื้อย้ายขอนไม้และกรวดหินบริเวณประตูระบายน้ำออกทั้งหมดแล้ว สามารถกักเก็บน้ำได้ตามปรกติหากมีปริมาณน้ำท่าไหลมาเติมด้านหน้าทำนบจะสามารถใช้ส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

สำหรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ นั้น โครงการชลประทานพังงา ได้ร่วมกับจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการทำความเข้าใจกับประชาชน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้มีการใช้น้ำเป็นรอบเวร เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ โครงการชลประทานพังงา ยังได้วางแผนใช้รถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมน้ำในบ่อพักกรณีที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply