News

ชป.ชี้แจงกรณีเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำพานทองพังเสียหาย เร่งซ่อมแซมแล้ว

26/06/2020

กรมชลประทาน ขอชี้แจงกรณีชาวบ้านอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำอำเภอพานทอง จำนวน 5 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 40 ล้านบาท แต่สามารถใช้งานได้ภายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว 1 ปี เครื่องสูบน้ำทั้ง 5 เครื่องก็ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ นั้น

นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานีสูบน้ำที่สูบน้ำจากคลองชลประทานพานทองเข้าเส้นท่อเดิม โดยเชื่อมต่อท่อผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต มาลงยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ในอัตราการสูงสุด 5.50 ลบ.ม./วินาที ด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง และสำรองไว้อีก 1 เครื่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการขยายตัวของประชากรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการสูบผันน้ำมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาได้สูบน้ำไปแล้วประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เครื่องสูบน้ำชำรุดไม่สามารถใช้การได้ นั้น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจในพื้นที่แล้วพบว่ามีเศษขยะและสิ่งแปลกปลอมที่ลอยมาตามน้ำ ที่สามารถหลุดลอดตะแกรงกันขยะเข้ามาได้ และถูกดูดเข้าไปในเครื่องสูบน้ำ ทำให้เครื่องสูบน้ำติดขัดเสียหาย จึงประสานไปยังบริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ำแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการซ่อมแซมดังกล่าว อยู่ในระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน 1 ปี

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจตรวจสอบบ่อสูบน้ำในสถานี พร้อมทั้งกำจัดเศษขยะสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้ามาออกให้หมด และทำการติดตั้งตะแกรงกันขยะเพิ่มเติม เพื่อป้องกันขยะหลุดลอดและสามารถกรองขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากเศษขยะที่ถูกดูดเข้ามาในเครื่องสูบน้ำทำให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายต้องยกเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนในแต่ละเครื่องมีความชำรุดแตกต่างกัน และต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้การขนส่งล่าช้า ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำให้ใช้การได้แล้ว จำนวน 2 เครื่อง กำหนดการจากแผนงานของผู้ขายคาดว่าจะซ่อมเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้การได้ทั้งหมด ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งโครงการก่อสร้างจะติดตามเร่งรัดการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

No Comments

    Leave a Reply