News

ชป.ระดมกำจัดวัชพืชในลำคลอง เปิดทางน้ำไล่ความเค็ม-ควบคุมคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

20/04/2024

 

กรมชลประทาน เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้อง จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง หลังเกิดกรณีน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งสถานการณ์ค่าความเค็มล่าสุดมีจุดที่มีค่าความเค็มลดลง และอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วในหลายพื้นที่ ในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล ได้ส่งเรือนวัตกรรมเก็บวัชพืช เข้ากำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเจือจางค่าเค็มสะดวก และช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น อาทิ

คลองบางพลีน้อย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลองปีกแก้วบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ปากคลองแขวงกลั่นบน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ จะเร่งส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เพิ่มเติม เพื่อเดินหน้ากำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางไหลของน้ำ ในลำคลองสาขาอื่น ๆ พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ค่าความเค็มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

No Comments

    Leave a Reply