News

เปิดแล้ว!! “ร้านคิวผักอร่อย” ส่งตรงผักปลอดภัย ได้มาตรฐาน จากฟาร์มสู่ครัว ยกระดับผู้บริโภคสู่สังคมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

08/02/2020

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายสมเกียรติ ลำพันแดง แห่งสมเกียรติผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ สระบุรี เป็น ประธานเปิด “ร้านคิวผักอร่อย” โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ก่อตั้งร้านคิวผักอร่อย นางมัณฑิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัทเอ็นดูเฮิร์บ และนายวัชระ สถิตย์พงษ์ ผู้แทนบริษัท HFC จำกัด ร่วมพิธีเปิด ณ ร้านคิวผักอร่อย ถ.ราชพฤษ์ ต.อ้อมเกล็ด อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี

นายกฤษ อุตตมะเวทิน กล่าวว่า ร้านคิวผักอร่อย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นร้านทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้บริโภคผักปลอดสารพิษจากฟาร์ม รวมทั้งเป็นส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร และชุมชน มีช่องทางจำหน่ายจากฟาร์มสู่ครัว ซึ่งเราได้รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน Q และ GAP เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและประชาชน โดยการคัดเลือกสินค้าเกษตรคุณภาพจะยึดหลัก 4 ประการ คือ 1.ปลอดภัย 2.มีคุณภาพ 3.ได้มาตรฐาน และ4.ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เรามีพันธมิตรสายเกษตรปลอดภัยเข้าร่วมด้วย อาทิ ผัดปลอดภัยได้มาตรฐาน จากสมเกียรติผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ สระบุรี ผลิตภัณฑ์ไก่สด ไส้กรอก แบรนด์ฟาร์มสุข จากบริษัท HFC จำกัด สินค้าเกษตรปลอดภัย บริษัทเอ็นดูเฮิร์บ จำกัด และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์อีกหลายแห่งเข้าเสริมความหลากหลายของสินค้า

“ร้านคิวผักอร่อย ตั้งใจเปิดให้พ่อบ้านแม่บ้าน และพ่อค้าแม่ค้า สามารถซื้อขายได้ทั้งราคาปลีกและส่ง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น ของทุกวัน ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้า สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อร่วมกันยกระดับสังคมให้เข้าสู่สังคมมาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงอยากฝากร้านคิวผักอร่อยเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย”นายกฤษ กล่าว

ด้านนายสมเกียรติ ลำพันแดง กล่าวว่า ฟาร์มไม่ตั้งใจ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งเป็นจุดรวบรวมสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรในพื้นที่จ.สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากนั้นนำมาเข้าโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน GMP ก่อนจะส่งตรงให้กับผู้บริโภค หรือเครือข่าย เช่น ห้าง Modern Trade กลุ่มตลาดค้าปลีก-ส่ง และ ร้านอาหารชั้นนำ เพื่อเป็นวัตถุดิบ

ทั้งนี้ ร้านคิวผักอร่อย เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่เราต้องการขยาย สินค้าเกษตรผักปลอดภัย ที่รวบรวมจากเกษตรกร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค และคนในชุมชน เข้าถึงได้ง่าย ได้รับประทานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และราคาย่อมเยาว์

No Comments

    Leave a Reply