Daily Archives

13/02/2020

News

ชป. จับมือประปาชัยภูมิ-ชุมแพ เร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ วอนใช้น้ำตามแผนอย่างเคร่งครัด

13/02/2020

กรมชลประทาน เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยวางแผนจัดสรรน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม ลงแม่น้ำพรม-เชิญ เพื่อเติมน้ำดิบช่วยประปาอำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวั […]…