Daily Archives

03/04/2024

News

สสท.เสริมความรู้กฎหมาย นำร่อง 51 สหกรณ์ อบรมฟรี

03/04/2024

  สสท.เอาใจสหกรณ์สมาชิก อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นำร่อง โครงการนักกฎหมาย 1 – 3 เม.ย.ที่ผ่านมา นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานพิธีปิดโครง […]…