Daily Archives

01/04/2024

News

ธรรมนัส สั่ง! กรมวิชาการเกษตร คุมเข้มนำเข้ามะพร้าว พบแมลงศัตรูพืช การงอก ส่งกลับหรือเผาทำลายทันที พร้อมขยายผลตรวจเข้มสินค้าเกษตรอื่นๆ แนวชายแดน ป้องกันลักลอบนำเข้า

01/04/2024

  นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จากการประชุมหารือมาตรการนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเข้า […]…