News

ชป.เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลน “อำพัน” ส่งผลภาคใต้ฝนตกหนัก เตือนประชาชนติดตามสถานการณ์

17/05/2020

กรมชลประทาน เฝ้าระวังพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะเกิดพายุฤดูร้อนตอนบนประเทศไทย ส่งผลฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน เรื่อง “ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดา” เนื่องจากพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “อำพัน” มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน ซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2563 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร นั้น
กรมชลประทาน จึงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำได้ทันที บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่าตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะดำเนินการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและปรับการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาเสถียรภาพของอ่างเก็บน้ำ และอาคารชลประทานต่างๆ รวมถึง รักษาระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนและพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม


นอกจากนี้ ยังให้สำนักงานชลประทาน ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบอาคารชลประทานทุกแห่งให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ กำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกัก แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่ง อีกทั้งยังได้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ในพื้นที่แล้ว หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply