News

ชป.ลุยดูเส้นทางระบายน้ำ วางแผนฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบ

16/11/2021

วันนี้ (16 พ.ย. 64) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปกรณ์ สูตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ และผู้เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำจากทางตอนบนเริ่มลดลงตามลำดับ ในวันนี้ กรมชลประทาน ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งร่วมกันหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสำรวจเส้นทางน้ำที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลาง

กรมชลประทาน ได้ทำการระบายน้ำผ่านอาคารชลประทาน ลงสู่คลองส่งน้ำสายต่างๆ แต่ด้วยปริมาณน้ำที่มากเกินความจุของคลองทำให้น้ำเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ทั้งนี้ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด พร้อมกันนี้ได้สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนฟื้นฟูและเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกรับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply