News

เปิดงานThai-Denmark Cash Van”

13/07/2020

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานงานโครงการ “Thai-Denmark Cash Van” ซึ่งอ.ส.ค.จัดขึ้นเพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมสร้างการรับรู้ในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 %โดยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย​ให้การต้อนรับ
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางวันนี้(13​กค.63)​

 

No Comments

    Leave a Reply