News

เปิดแผน อ.ต.ก. เตรียมขยายตลาดครบ 76 จังหวัด เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

13/07/2020

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หรือที่รู้จักกันในนามตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 10 ตลาดสด คุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจ่ายสินค้าดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน ทำให้ อ.ต.ก. ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า การจัดตั้ง อ.ต.ก. ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517 ตามพันธกิจและบทบาทหลักๆ ก็เพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรในการสร้างมูลค่าทางการตลาดให้สินค้าเกษตร รวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร แต่ในปัจจุบันสถานการณ์และพันธกิจได้เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมสินค้าเกษตรไม่เพียงให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตเพียงอย่างเดียวจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายตามไปด้วย ซึ่ง อ.ต.ก. มีแผนการดำเนินงานในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบตลาดเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแบรนด์ อ.ต.ก. โดยกำหนดมาตรฐานการคัดเลือกสินค้าเกษตรเพื่อเป็น แนวทางการควบคุมคุณภาพการผลิตภายใต้สินค้าตรา อ.ต.ก. มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบ online และ offline เพื่อขยายฐานผู้บริโภคไปยังตลาดต่างประเทศ ดำเนินการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพ ภายใต้ตราสินค้า อ.ต.ก. สู่ระดับสากล การเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ อ.ต.ก. สมาร์ทมาร์ท (Ortorkor Smart Mart) และยังมีโครงการ อ.ต.ก. เดลิเวอรี่ บริการจัดส่งสินค้าผ่านทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า อ.ต.ก. โดยสั่งสินค้าผ่าน www.ortorkor.com, facebook และ Line @ortorkordelivery

นอกจากนี้ อ.ต.ก.ได้นำสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรมาจัดจำหน่ายผ่านโครงการร้านค้ามินิ อ.ต.ก. ซึ่งได้คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยที่ผ่านมามีการจัดจำหน่าย ทุเรียนภูเขาไฟ เป็นทุเรียนคุณภาพดีจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และมังคุดออร์แกนิค จากจังหวัดจันทบุรี ร้านค้า มินิ อ.ต.ก. เป็นร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีรูปแบบการขายแบบออฟไลน์ ( Offline) มีหน้าร้านดำเนินการมาแล้วกว่า 1 ปี ทั้งหมด 3 สาขา ที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครพนม และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีหน้าร้านแสดงสินค้าจริง โดยคัดสรรสินค้าจากเกษตรกรมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง และผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้โดยผ่าน Line @miniortorkor และเร็วๆ นี้ยังมีอีกหลายโครงการที่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคผ่านโครงการของ อ.ต.ก. และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกช่องทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม อ.ต.ก. กำลังวางแผนที่จะขยายตลาด อ.ต.ก. ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรให้ได้มากที่สุด สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักเกณฑ์คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคายุติธรรมตามหลักของสำนักงาน อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า อ.ต.ก. เป็นตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ และได้รับการจัดอันดับของสำนักข่าว CNN ว่าเป็นตลาดสดดีที่สุดอันดับ 4 ใน 10 ของโลก ซึ่งเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภค ได้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าในตลาด อ.ต.ก. ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีและเป็นการช่วยอุดหนุนเกษตรกรโดยตรงอีกด้วย

นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ อ.ต.ก. ได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ตลาดสดคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก เป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ยากกว่านั้นคือการต้องรักษาความดีให้อยู่ต่อไปอีก ทั้งยังต้องคิดหาทางพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นบทพิสูจน์และการันตีคุณภาพว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการพัฒนาและเติบโตต่อไป ซึ่งตนในฐานะผู้บริหาร อ.ต.ก. ยังเชื่อมั่นว่า อ.ต.ก. จะยังคงเป็นองค์กรในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงในการกระจายสินค้าส่งตรงถึงผู้บริโภค และจะยังคงพัฒนาต่อยอดในการหาช่องทางรองรับผลิตผลทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญคือการรักษามาตรฐานตลาด อ.ต.ก. ให้เป็นตลาดสดมาตรฐาน และตลาดคุณภาพระดับพรีเมียมตลอดไป

No Comments

    Leave a Reply