Daily Archives

10/01/2022

News

ผู้เลี้ยงหมู วางมาตรการตรึงราคาหน้าฟาร์ม 110 บาท ไประยะหนึ่ง ค้านนำเข้าหมู หวั่นทำลายเกษตรกร ขอรัฐเร่งช่วยเกษตรกรกลับเข้าเลี้ยงเพิ่มซัพพลายโดยเร็ว

10/01/2022

นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการแก้ปัญหาราคาสุกร ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าขณะนี้ทั้งลูกสุกร […]…