Daily Archives

15/01/2022

News

10 คำถาม ปัญหาหมู … สู่ทางรอดคนเลี้ยง-ทางออกคนกิน

15/01/2022

หมูแพง กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ภาครัฐกำลังเร่งแก้ไข โดยระดมทั้งองคาพยพ ที่มาร่วมกันดำเนินการให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุด เรื่องนี้อาจมีบางคนยังมีคำถามคาใจว่า หมูแพงเกิดจากอะไร แล้วจะมีวิธีแก้ปัญาหว […]…