Daily Archives

11/01/2022

PR NEWS

เกษตรกร ประสานเสียง นักวิชาการ “ไม่ควรนำเข้าหมูนอก”

11/01/2022

แนวคิดการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศ จากทั้งฝ่ายการเมือง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแม้แต่สื่อฯ ที่หวังให้ปริมาณหมูนอกมาโปะส่วนที่ขาด จากความต้องการบริโภคหมูของคนไทย 50,000 ตัวต่อวัน แต่วันนี้ทั้งประเทศ […]…