Daily Archives

12/01/2022

News

เกษตรกรเลี้ยงหมู หนุนกรมปศุสัตว์เดินหน้าอย่าถอดใจ ผู้เลี้ยงพร้อมมาก รอลงหมูรอบใหม่

12/01/2022

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร หนุนภาครัฐเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยง ขับเคลื่อนการผลิตรอบใหม่เพิ่มปริมาณเนื้อหมูแก้ปัญหาราคาแพงด้วยกลไกตลาด มุ่งมั่นสร้างอาหารมั่นคงปลอดภัยให้คนไทยทุกคน นายสินธุ ปัญญาศ […]…