News

น้ำใจซีพี-ซีพีเอฟ เติมเสบียงอาหารช่วยชาวบ้านหมอ จ.สระบุรี สู้ภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง

07/10/2021

จากสถานการณ์ในหลายพื้นที่ ยังมีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและถนน ส่งผลให้พี่น้องประชาชนขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพื้นฐาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นภาคเอกชนที่ร่วมส่งความห่วงใยผ่านเสบียงอาหาร ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นำวัตถุดิบอาหารสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารให้ถึงมือชาวบ้าน

ที่โรงครัวพระราชทาน วัดสารภี ทีมงานซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสาจังหวัดสระบุรี ยังคงผนึกกำลังร่วมกันสนับสนุน ไข่ไก่สด เนื้อสุกร และน้ำดื่มซีพี เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน โดยมี นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รับมอบสำหรับนำไปสนับสนุนภารกิจของโรงครัวพระราชทานในการปรุงอาหารพร้อมทานวันละ 2,000 กล่อง เพื่อมอบให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านหมอ มากกว่า 2,000 หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากแนวกั้นน้ำบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสักพังทลายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน

ด้าน นายอำเภอบ้านหมอ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านหมอ นำฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางโขมดและเทศบาลตำบลตลาดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตลอดจนสมาชิก อส. จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมอาหารพร้อมนำอาหารปรุงสุกจากโรงครัวพระราชทาน ลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ชาวชุมชนในอำเภอบ้านหมอ บรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้น

ขณะเดียวกัน นายจิระ วงษ์เขียว ผู้แทนซีพีเอฟ นำทีมงานซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดมกำลังลงเรือท้องแบนล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก เพื่อขนผลิตภัณฑ์อาหารทั้งไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มซีพี เสริมเสบียงอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมน้ำ ทั้งในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่มีชาวชุมชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงมือพี่น้องคนไทยโดยเร็วที่สุด พร้อมเข้าช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อนพนักงานที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ชาวซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา ระดมกำลังลงพื้นที่นำอาหาร น้ำดื่ม ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น./

No Comments

    Leave a Reply