News

กรมชลฯ สร้างคันกั้นน้ำชั่วคราวแล้วเสร็จ บรรเทาน้ำท่วมชุมชนตลาดมูโนะ จ.นราธิวาส

25/12/2021

กรมชลประทาน สร้างคันกั้นน้ำชั่วคราวบริเวณตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส แล้วเสร็จ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หลังถูกกระแสน้ำพัดพนังกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลกพัง ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนได้รับความเสียหาย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือชุมชนตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 17 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ระดมเครื่องจักรเครื่องมือถมดินเพื่อทำเป็นแนวคันกั้นน้ำชั่วคราว ความยาว 40 เมตร และนำถุงบิ๊กแบ็คบรรจุทรายวางเป็นแนวคันกั้นน้ำอีกประมาณ 10 เมตร เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโก-ลกไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดมูโนะ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจากการสำรวจพื้นที่รอบชุมชนภายหลังจากการสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราว พบว่าระดับน้ำลดลงกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว และเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ลดระดับลงสำนักงานชลประทานที่ 17 จะเข้าสำรวจและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงออกแบบและก่อสร้างพนังกั้นน้ำและลาดตลิ่งแม่น้ำโก-ลกใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนได้ในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply