News

ชมรมรวมใจภักดิ์ ร่วมดูแลต้นไม้ทรงปลูกวัดบวรฯ รำลึก 5 ธันวา

03/12/2019

วันที่ 2 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 น. ชมรมรวมใจภักดิ์ร่วมกับนพม.รุ่นที่ 4 ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงฯ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมดูแลบำรุงต้นไม้ทรงปลูกและต้นไม้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องในโอกาสวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.พรรคเพื่อชาติ รองกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เลขานุการอนุกรรมาธิการพัฒนาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และกรรมการชมรมรวมใจภักดิ์ เปิดเผยว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย นั่นคือเป็นวันดินโลก เป็นวันพ่อแห่งชาติ ที่คนไทยต่างร่วมรำลึกเสมอมา ย้อนกลับไประหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์ จัดขึ้นจังหวัดละ 89 คน รวม 6,853 คน

“ในครั้งนั้นได้บวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร และทุกวันก็พบเห็นต้นไม้เขียวขจีร่มรื่น ร่มเย็น ทั่วบริเวณวัด เมื่อว่างกิจของสงฆ์ก็จะเดินชมและพบว่าต้นไม้ที่ปลูกในวัดหลายต้นเป็นต้นไม้มงคลที่สมเด็จพระสังฆราชหลายพระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกไว้ แต่ก็มีต้นไม้บางต้นที่ไม่สมบูรณ์ขาดการบำรุงดูแลรักษา ส่งผลให้เริ่มเหี่ยวเฉา บางต้นก็ยืนต้นตาย เพราะขาดการให้น้ำ ขาดปุ๋ย จึงมีแนวคิดที่จะเข้ามาร่วมดูแลต้นไม้เพื่อบำรุงรักษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เมื่อลาสิขาแล้วตนจึงหารือกับเพื่อนที่ร่วมอุปสมบทด้วยกันว่าจะขออนุญาตเข้ามาช่วยดูแลต้นไม้ในวัดด้วยจิตสำนึกที่ดี”

อย่างไรก็ตาม ปีนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือเป็นวันดินโลก เป็นวันพ่อแห่งชาติ ที่ปวงชนชาวไทยจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และครั้งนี้ได้ร่วมกับคณะผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม รุ่นที่ 4 (นพม.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ามาดูแลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่หรือแห้ง เพื่อป้องกันการหักโค่นลงมาซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์และประชาชนที่เข้ามาในบริเวณวัดพร้อมบำรุงดูแลต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำในการนี้ ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯแจ้งว่า ต้นสักที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499 ทรงปลูกในวันทรงลาผนวช รวมอายุต้นสัก 63 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ต้นสักได้เติบโต มีสภาพดินเริ่มแข็งและแน่น จึงได้เข้าปรับปรุงดินต่อไป

ด้าน ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขาธิการชมรมรวมใจภักดิ์ และประธานรุ่นที่ 4 ผู้นำพอเพียงเพื่อความั่นคงฯ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม กล่าวว่าการทำงานของชมรมรวมใจภักดิ์ ว่าหลังจากได้ร่วมอุปสมบทเพื่อถวายต่อพระองค์ท่าน ทุกคนต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดีและสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมดูแลและบำรุงต้นไม้ทรงปลูกรวมถึงต้นไม้ภายในวัดบวรนิเวศวิหารทุกเดือน โดยได้รับความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ดูแลต้นไม้ในเขตพระราชฐาน มาเป็นกำลังหลักในการดูแล

“ในความเห็นของตนอยากจะเชิญชวนวัดทั่วประเทศสร้างพื้นที่สีเขียวให้เต็มพื้นที่บริเวณวัดอีกทั้งมีความสะอาดสะอ้าน เหมือนดังวัดบวรนิเวศวิหาร จะช่วยส่งเสริมให้วัดมีความสงบร่มเย็น สาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะมีจิตใจแช่มชื่นที่ได้เห็นสีเขียวจากต้นไม้ที่มีจำนวนมากอีกด้วย” ดร.ณพลเดช กล่าว

No Comments

    Leave a Reply