News

ชป.จัดจราจรน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ลดผลกระทบของประชาชนให้มากที่สุด

01/10/2021

กรมชลประทาน เร่งจัดจราจรน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ร่วมกับการตัดยอดน้ำจากทางตอนบนเข้าระบบคลองชลประทานฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมบริหารจัดการน้ำทางตอนกลางลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อแบ่งเบาปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

บ่ายวันนี้ (1 ต.ค. 64) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายปกรณ์ สูตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังให้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ส่งผลให้เกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ พร้อมทั้งได้ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระรามหก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งผู้ประกอบกิจการ ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาให้ทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำการปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัย เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านทุกแห่ง เพจ facebook กรมชลประทาน https://www.facebook.com/Kromchon หรือ📲 โทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

 

No Comments

    Leave a Reply