News

ชป.ชี้แจงฝายวังยาง ยังใช้งานได้ตามปกติ ไม่ได้ชำรุดเสียหาย

01/07/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ใช้น้ำแจ้งว่าพบความผิดปกติฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการวังยาง-หนองขวัญ โดยมีน้ำไหลผ่านตัวฝาย เกรงว่าจะมีความเสี่ยงทำให้ตัวฝายชำรุดเสียหาย นั้น

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการวังยาง-หนองขวัญ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2548 ใช้กล่องตาข่ายเคลือบสังกะสีบรรจุหินใหญ่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปิง เพื่อยกระดับน้ำเข้าคลองส่งน้ำสาย MC วังยาง-หนองขวัญ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัด กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์
“ในเบื้องต้น สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้เข้าไปตรวจสอบความมั่นคงของตัวฝายแล้ว พบว่าฝายยังอยู่ในสภาพปกติไม่มีการชำรุดเสียหายแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มีน้ำไหลผ่านตัวฝายจากบริเวณทางด่านฝั่งขวาประมาณ 100 เมตร เนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นแนวร่องน้ำลึกของแม่น้ำปิง และเป็นจุดที่ได้มีการซ่อมแซมโดยเสริมหินทิ้งขนาดใหญ่บริเวณตัวฝายด้านหน้าจนถึงลาดด้านท้าย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำไหลมากกว่าในช่วงอื่นๆ ประกอบกับเป็นช่วงที่เขื่อนภูมิพล มีการระบายน้ำออกมาน้อย จึงทำให้น้ำไม่ยกตัวข้ามสันฝายชั่วคราว แต่จะไหลผ่านในช่วงบริเวณร่องน้ำลึกและหินทิ้งขนาดใหญ่ดังที่ปรากฎในภาพข่าว” นายไชยงค์ฯ กล่าวชี้แจง

นายไชยงค์ฯ กล่าวอีกกว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 มีแผนงานบำรุงรักษาตัวฝายหินทิ้งประจำปี 2564 ตามมาตราการในการรองรับปัญหาจากการชำรุดเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุม ในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดในระยะต่อไป

No Comments

    Leave a Reply