Browsing Tag

ชสอ.

News

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 62 ชู ชสอ. องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ที่มั่นคงและยั่งยืน

08/06/2019

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ บริหารธุรกิจยึดกำไรที่มั่นคง ลดความเสี่ยง ไม่ขัดข้อกฎหมาย พร้อมชู ชสอ. องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ที่มั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.62 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ. ในปีบัญชี…