PR NEWS

“ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์แก่ บ้านเด็กกำพร้าบ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องชาวมุสลิม

27/08/2018

นางสาว กิดาการ นิพรรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(บริหารผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซือดะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับชาวมุสลิม นำทีมมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้แก่ บ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อการสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า โดยมี นายประเสิร์ฐ ทับแล  ผู้ดูแลเด็กกำพร้า เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ บ้านอัซซัยยิดะฮุ นะฟีซะฮุ ซัมสุ เพื่อการสงเคราะห์และฝึกฝนวิชาชีพเด็กกำพร้า โดยมี นายประเสิร์ฐ ทับแล  ผู้ดูแลเด็กกำพร้า ศูนย์กลางอิสลามกลาง รามคำแหงซอย2 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

No Comments

    Leave a Reply