Daily Archives

27/08/2018

SOCIAL HOT

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ รัฐเตรียมแผนรับมือ

27/08/2018

สถานการณ์ฝนตกล่าสุด ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยพื้นที่เสี่ยงภัยขณะนี้ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตแจ้งว่ามีทั้งสิ้น 28 จังหวัด คือ  “เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน […]…