SOCIAL HOT

เกาหลีใต้ ยังให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย เตือน! อย่าลักลอบไปทำงาน

27/08/2018

 

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุเกาหลีใต้ยังให้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา 90 วัน พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อลักลอบไปทำงานแบบผิดกฎหมาย

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว ว่า ทางการเกาหลีใต้กำลังพิจารณายกเลิกการยกเว้น การตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวไทย หรือฟรีวีซ่า เนื่องจากมีคนไทยจำนวนมากหลบหนีเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมาย ว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยยังคงมีความตกลงฟรีวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเป็นเวลา 90 วัน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาทราบเพียงว่ามีการรายงานข่าวในสื่อเกาหลีใต้ว่ากระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ได้เสนอเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า เนื่องจากมีคนไทยที่หลบหนีเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้ถึง 100,000 คน โดยทาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ฝากเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้เข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย เพราะไม่เพียงแต่จะต้องอยู่อย่างหลบซ่อนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีประกันสุขภาพ หรือประกันสังคม และยังอาจถูกหลอกลวงให้ไปทำงานผิดประเภทหรือผิดกฎหมาย

สำหรับแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามระบบมีอยู่ 25,000 คน

 

Credit : ภาพ ข่าว Mono29 ,Mthainews twitter

เกาหลีใต้ยังให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย เตือน! อย่าลักลอบไปทำงาน

No Comments

    Leave a Reply