News

ชป.เร่งซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทานชำรุด พร้อมวางแผนก่อสร้างใหม่แก้ไขปัญหาระยะยาว

27/06/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้าน ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้องเรียนว่าสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณด้านข้างตลาดกลางเพื่อการเกษตร ริมถนนสายเอเชีย ขาเข้าผ่านวัดโตนด 1 ไปยังหมู่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย อยู่ในสภาพชำรุดอย่างมาก และแคบจนรถยนต์ไม่สามารถสวนกันไปมาได้ นั้น

นายภูดิศ ฤทธิ์สำเร็จ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สะพานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เป็นสะพานโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2518 เพื่อใช้เป็นทางสัญจรข้ามคลองระบายน้ำ ร.3ข-1ซ-ป่าสัก บริเวณกม.17+520 ซึ่งได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5 แห่ง พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 ปัจจุบันสะพานมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันได้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการเร่งซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เสียหายไปมากกว่านี้ รวมทั้งได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบสะพานขึ้นใหม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโค้ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 52 เมตร แทนของเดิม ซึ่งจะพิจารณาจัดเข้าแผนงานในปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งจะจัดทำประชาคมร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะต่อไป

No Comments

    Leave a Reply