News

กรมการพัฒนาชุมชน ปลุกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง 3 จังหวัด บึงกาฬ-หนองคาย-เลย

26/10/2018

 

กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำโขง เที่ยวบ้านเชียงคาน เมืองเลย ชมธรรมชาติหมู่บ้านผาตั้ง หนองคาย ศึกษาวัฒนธรรมหมู่บ้านสะง้อ บึงกาฬ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ         หนองคาย เลย 

โดยเส้นทางการจัดกิจกรรมเริ่มต้นที่จังหวัดบึงกาฬ เดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปทางด้านทิศตะวันตกสู่จังหวัดหนองคายและปิดท้ายที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านในจังหวัดดังกล่าว ซึ่งมีวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการพัฒนา ทั้งในด้านความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนการส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop ของชุมชน ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒน ธรรมพื้นถิ่น รวมถึงอาหารพื้นถิ่น ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมนอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว อันจะนำมาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง 

การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จัก โดยเชิญสื่อมวลชนเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่น มีความน่าสนใจต่างๆกันไป สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงอยู่ในเส้นทางที่ 7 จาก 8 เส้นทาง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา และครั้งนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมจำนวน 4 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว  ดังนี้

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดใหม่ที่น่าหลงใหล  เมืองเล็กๆ ที่น่าจดจำจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย  เปรียบเสมือนด่านประเพณีบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทยกับลาว สะง้อเป็นแผ่นดินเหนือสุดแดนอีสาน เช่น  หมู่บ้านสะง้อ ชาวบ้านที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายลาวไทย มีการพัฒนาชุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวัดที่มีความสวยงาม อีกทั้งยังมีโบสถ์หินอ่อนที่ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชและพระบรมสารีริกธาตุ กลุ่มทอผ้านาคีหมักโคน ผ้าขาวม้าบ้านดารา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งผลิตผ้าฝีมือดีอีกแห่งหนึ่งของอีสานเหนือติดริมน้ำโขง ด้วยผ้าที่มีการย้อมสีธรรมชาติ และชมถนนริมโขง จุดเหนือสุดของอีสาน เช่นเดียวกับ หมู่บุ่งคล้าเหนือ แหล่งท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำโขง การทำประมงลุ่มน้ำโขง เรียนรู้วิถีชุมชน ไทญ้อ และศิลปะหัตถกรรมพื้บ้าน ที่ยังยึดถือขนบธรรมเนียบประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้แบ่งแยกหมู่บ้านขึ้นเป็นตำบลบุ่งคล้า และได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ซึ่งบ้านบุ่งคล้า อพยพมาจากลาวใต้ มีหนองน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ทั้งหาดทรายและอ่าวน้ำลึก ชาวไทญ้อ เรียกว่า “บุ่ง” และมีต้นคล้าขึ้นอย่างหนาแน่น หมู่บ้านนี้จึงเรียกว่า บ้านบุ่งคล้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น จุดเช็คอิน ลานพญานาค ดูวิถีชีวิตเกษตรริมโขง นั่งเรือดูริมโขง ชมแม่น้ำ 2 สี ชมพระอาทิตย์ตกดิน และมีอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อ คือ ซุปซาว ซุปผักรวมที่ทำจากผักพื้นบ้านนานาชนิด ดีต่อสุขภาพ ให้ได้ลองชิมอีกด้วย

หมู่บ้านผาตั้ง น้ำตกธารทองอยู่ในเขตบ้านผาตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ผาตั้ง ตรงทางแยกจะไปถ้ำเพียงดินและผาตากเสื้อ น้ำตกจะมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว ประมาณเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน หรือจะเป็นสกายวอล์ค ผาตากเสื้อ จุดท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ของจังหวัดหนองคาย ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่มีคนพูดถึงมากที่สุด สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ 2 ฟากฝั่งแม่น่ำโขง กับสกายวอล์คพื้นกระจกใส ที่บริเวณจุดชมวิววัดผาตากเสื้อ และยังเป็นสกายวอล์กกระจกใสแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ยกระดับให้เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก

บ้านเชียงคาน เป็นอีกมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวหลงใหล ได้แก่ วัดมหาธาตุ เชียงคาน แหล่งท่องเที่ยวที่มากไปด้วยประวัติศาสตร์ ภูทอก จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และมองเห็นลำน้ำโขงได้โดยรอบ สามารถชมทะเลหมอกในยามเช้า หรือเที่ยวริมโขง เชียงคาน ชมบรรยากาศสุดสวยริมฝั่งโข งตรงข้ามกันเป็นฝั่งลาว ในหน้าร้อนจะมีอากาศที่เป็นไอร้อนเหมือนเป็นควันสีขาวลอยตลอดเวลา และช่วงหน้าหนาว จะมีหมอกปกคลุมและเมฆลอยต่ำ มีอากาศที่หนาวเย็นเหมาะแก่การออกกำลังกายเพื่อรับกับอากาศที่สดชื่น และเที่ยวถนนศรีเชียงคานฝั่งล่าง ถนนคนเดินวัฒนธรรม เป็นถนนที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านค้าสุดเก๋มากมาย ซึ่งเรียกถนนเส้นนี้ว่า “ชายโขง” โดยระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศ ถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมัยเก่า และช่วงเช้าจะมีประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

No Comments

    Leave a Reply