News

ชป.เผยโครงการแก้มลิงวังทองแดง จ.สุโขทัย คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 66

25/05/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างแก้มลิงวังทองแดง หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรกว่า 1,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ ตลอดจนสนับสนุนพื้นที่การเกษตรด้วย

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงวังทองแดง และอาคารประกอบ โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 1,240 ไร่ เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน และใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันมีผลความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 66 ของแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม. สนับสนุนน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้กว่า 8,760 ไร่ มีราษฎรที่ได้รับประโยชน์กว่า 1 ,500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างแก้มลิงวังทองแดงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแก้มลิงแห่งนี้โดยเร็ว

No Comments

    Leave a Reply