News

สมาคมฯ ชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “วิ่งชิวๆ ชมวิวหลักล้าน” ที่เขื่อนแม่กลอง

24/11/2020

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ชมวิวหลักล้าน ที่เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ณ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเป็นสำคัญ การออกกำลังกายคือทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของทุกเพศทุกวัย บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา ดังนั้น การที่บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ จึงเป็นหนทางที่จะทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ลุล่วงได้ด้วยดี สมาคมฯจึงได้นำโครงการเดิน-วิ่งกลับมาอีกครั้ง โดยในปีนี้จัดโครงการภายใต้ชื่อ “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานองค์พระเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากต้องการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนบุคลากรของกรมลประทาน และสมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการครบรอบปีที่ 118 กรมชลประทาน และ ครบรอบ 50 ปี เขื่อนแม่กลอง และยังเป็นกิจกรรมใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง Covid-19 โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ไทยเที่ยวไทย” เนื่องจากแนวสันเขื่อนยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนชมวิว หรือออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งบนแนวสันเขื่อนในช่วงต้นเดือนธันวาคม เป็นช่วงฤดูหนาวที่ทุกท่านจะได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย พร้อมชมความสดใสของสวนดอกไม้ และวิถีชีวิตของชาวบ้านสองข้างทาง ที่จะทำให้ทุกท่านสดชื่นตลอดเส้นทางการแข่งขันนี้


สำหรับงาน “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2020” ครั้งนี้ เปิดให้นักวิ่งเข้าร่วมใน 3 ประเภท โดยแยกเป็น HALF MARATHON ระยะทาง 21.1 KM รับสมัครจำนวน 800 คน ประเภท MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 KM รับสมัครจำนวน 1,200 คน ประเภท VIP เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ (21K-10K-5K) รับสมัครจำนวน 200 คน และสุดท้ายประเภท FUN RUN 5 KM รับสมัครจำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้น 3,000 คน เพื่อชิงเงินรางวัล 160,000 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับเสื้อ กระเป๋าผ้า และเหรียญรางวัล เป็นที่ระลึกภายในงานวันนั้นด้วย


ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานมาใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมฯ และสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน (ทุนลูกเกษตรกรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทาน) และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน และโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียง ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 1,500 คน และยังสามารถสมัครเข้าร่วมอีก โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jogandjoy.com และสมัครได้ทาง Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

No Comments

    Leave a Reply