News

“จระเข้ คอร์ปอเรชั่น” บริจาคเงิน 5 แสน ผ่านมูลนิธิกระจกเงา เป็นทุนแก้ปัญหาไฟป่า จ.เชียงราย

15/05/2020

นายพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์ (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟป่าทางภาคเหนือ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ โดยในปัจจุบันไฟป่าในพื้นที่ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเร่งด่วน จึงได้สนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ผ่านทาง มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นสื่อกลาง นำเงินบริจาคไปเป็นทุนในการแก้ปัญหาไฟป่า และเข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย


นายพงษ์พันธุ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นทุนให้ความช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเผชิญเหตุ (ดับไฟป่า) อาทิ โดรนสำรวจ, เครื่องเป่าใบไม้, เครื่องติดตามตัว และส่วนที่ 2 เป็นทุนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อาทิ เครื่องฟอกอากาศ

 

No Comments

    Leave a Reply