News

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก จับมือสันนิบาตสหกรณ์ชลบุรี-สมุทรปราการ ร่วมพิชิต COVID-19 สมทบทุนกว่า 2.5 แสนบาท

15/05/2020

นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการพิชิต COVID-19 เจลแอลกอฮอล์ เครื่องให้อาหารทางสายยาง ตามโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจพิชิต COVID-19” ให้กับสถานพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี

นายณฐกร แก้วดี กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นผลให้ประชาชนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวนมาก และเสียชีวิตไปแล้ว 50 กว่าคน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ COVID-19 แพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว คือ การขาดแคลนอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ดังนั้น เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมจัดทำโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจพิชิต COVID-19” เพื่อเชิญชวนสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ยอดเงินสมทบทุนจากสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการดังกล่าว จำนวนกว่า 250,000 บาท ซึ่งได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการพิชิต COVID-19 เจลแอลกอฮอล์ เครื่องให้อาหารทางสายยาง โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนชาวสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการพิชิต COVID-19 ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ และมอบเครื่องให้อาหารทางสายยาง ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

No Comments

    Leave a Reply