News

อธิบดีฯประพิศ สั่งโครงการชลประทานทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ

14/08/2022

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการสำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ป้องกันน้ำท่วมนาข้าวอย่างเต็มที่จนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมด ตามข้อสั่งการของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าเสริมคันกั้นน้ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกทะเล ช่วยให้ลำน้ำมีพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่จะตกลงมาเพิ่มขึ้นและน้ำเหนือที่จะไหลลงมาในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน ย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

โดยเฉพาะโครงการชลประทานทั่วประเทศ และสำนักเครื่องจักรกล เร่งดำเนินการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารชลประทานทุกแห่ง รวมไปถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้พร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่สำคัญให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อประสานความร่วมมือ ในการสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ สำหรับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเร็วที่สุด

No Comments

    Leave a Reply