Daily Archives

04/08/2022

News

รัฐบาล หมดท่าปล่อยนำเข้ากุ้งเอกวาดอร์และอินเดีย ทำร้ายเกษตรกร

04/08/2022

กรมประมง อ่อนยวบเปิดนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียกว่า 10,000 ตัน ทั้งที่ยืนกรานปกป้องผลประโยชน์ประเทศมานานกว่าปี หวั่นทำลายแรงจูงใจเกษตรกรเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง กระทบความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐก […]…