Daily Archives

06/08/2022

News

กรมชลฯ กางแผนปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก

06/08/2022

วันนี้ (6 สิงหาคม 2565) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนงานปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นแผนงาน […]…