News

ปังไม่หยุด! นิทรรศการ 118 ปี ชป. ผลตอบรับดีเกินคาด ยอดเข้าชมทะลุกว่า 5 ล้านครั้ง ใน 3 วัน

14/06/2020

กรมชลประทาน เผยผลสำเร็จการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ภายใต้ชื่อ “RID Creativity & Innovation 2020 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชลประทาน 2563” ที่เปิดให้รับชมบนโลกออนไลน์เป็นครั้งแรกในรอบ 118 ปี ผ่านเว็บไซต์ http://exhibition.rid.go.th/118/ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 ผลตอบรับดีเกินคาดจากยอดผู้เข้าไปชมอย่างล้นหลามตลอด 3 วัน กว่า 5 ล้านครั้ง และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40,000 คน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า 118 ปี ของกรมชลประทาน ได้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่ จนประสบความสำเร็จในภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ ล้วนเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการมุ่งสร้างเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้า เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม รวมไปถึงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมชลประทาน ได้ปรับแนวทางการทำงานใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่ การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่กรมชลประทานได้แสดงศักยภาพในการจัดงานนิทรรศการวันสถาปนาชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ในรูปแบบเสมือนจริงบนโลกออนไลน์เป็นครั้งแรก ด้วยการนำนิทรรศการจากสำนัก/กองต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมสำคัญในวันสถาปนากรมชลประทาน ให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมบเว็บไซต์http://exhibition.rid.go.th/118/ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจกรมชลประทานที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดบูธนิทรรศการบนโลกออนไลน์ของสำนัก และกองต่างๆ นั้น พบว่าบูธที่มีผู้เข้าชมและสนใจมากที่สุดคือ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ลำดับที่ 2 สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลำดับที่ 3 สำนักงานชลประทานที่ 16 ในส่วนของผลการประเมินจากผู้เข้ารับชมนิทรรศการในครั้งนี้ พบว่าร้อยละ 96.35 มีความพึงพอใจในภาพรวมของนิทรรศการและเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการ และร้อยละ 98.2 แสดงความตั้งใจ จะเข้าร่วมชมนิทรรศการของกรมชลประทานอีกในโอกาสต่อไป ซึ่งเว็บไซต์นิทรรศการเสมือนจริงของ กรมชลประทาน จะยังเปิดให้เข้าชมต่อไปได้แม้จะสิ้นสุดงานในวันที่ 14 มิถุนายนแล้วก็ตาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่อง
“รู้สึกยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพราะได้รับผลตอบรับดีเกินคาดจากยอดการเข้าชมเว็บไซต์นิทรรศการอย่างล้นหลามตลอด 3 วัน เข้าชมกว่า 5 ล้านครั้ง และผู้ลงทะเบียนกว่า 4 หมื่นคน มีผู้บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน1,228,118 บาท ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งใจไว้มาก ถือว่าเป็นผลสำเร็จของงานปีนี้ และกรมชลประทานมีเป้าหมายต่อไปที่จะเดินหน้าช่วยกันทำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ และสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ตลอดจนเป็นการคิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนางาน และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวชลประทานมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทาน ให้บรรลุผลตามแนวทางของ RID NO.1 Express 2020 แล้วพบกันใหม่ปีหน้า ปีที่ 119 ปี กรมชลประทาน ขอขอบคุณทุกท่านครับ” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย

No Comments

    Leave a Reply