News

ระบบส่งน้ำอ่างฯคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จ.จันทบุรี เริ่มส่งน้ำได้แล้ว แม้ยังไม่แล้วเสร็จ

08/04/2022

กรมชลประทาน ทดลองส่งน้ำเข้าระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ให้ชาวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวใช้  แม้โครงการฯจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเร่งออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ หวังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในเร็ววัน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ  และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ว่า โครงการดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง ตำบลคลองใหญ่  ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 19.32 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย  ความยาวรวม 19.31 กิโลเมตร ปัจจุบันผลงานสะสมทั้งโครงการฯประมาณร้อยละ 80 แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยออกแบบไว้ เช่น คลองส่งน้ำ  สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.10+150 ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3193 ซึ่งมีการขยายความกว้าง  จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแบบคลองส่งน้ำและสะพานรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของถนนทางหลวง ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาใหม่ เนื่องจากมีปริมาณงานและวงเงินที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าระบบส่งน้ำและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่สามารถใช้ส่งน้ำให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว ได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วเป็นบางส่วน  ซึ่งกรมชลประทานจะได้เร่งแก้ไขแบบและเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

No Comments

    Leave a Reply