Daily Archives

07/04/2022

News

ชป.ร่วมหารือแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และพื้นที่โดยรอบ

07/04/2022

วันนี้(7 เม.ย.65)นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหา […]…