News

ชป.ชี้แจงกรณีน้ำท่วมแปลงผัก บริเวณคลองเชียงรากใหญ่ ปทุมธานี

02/05/2020

กรมชลประทานชี้แจงกรณี ชาวสวนผักหมู่ 1 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร้องเรียนชลประทานปล่อยเข้าท่วมแปลงผักตายกว่า 10 ไร่ สวนผักเสียหายจนขาดรายได้ ยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานปทุมธานี พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณริมคลองเชียงรากใหญ่(คลองน้ำอ้อม)ใกล้กับประตูระบายน้ำคลองเชียงรากใหญ่ พื้นที่หมู่ 1 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก มีเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำ 10 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 30 ไร่ โดยได้รับผลกระทบวันที่ 29 -30 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

สำหรับสาเหตุของน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น นั้น สืบเนื่องจากบริเวณคลองบ้านพร้าว คลองเชียงรากใหญ่ และ คลองบางหลวงเชียงราก เป็นคลองที่เชื่อมโยงถึงกัน สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำจะท่วมพื้นที่บางส่วนในช่วงที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา มีน้ำทะเลหนุนสูง โดยปริมาณน้ำจะไหลจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอาคารบังคับน้ำปากคลองทั้ง 3 แห่ง (ประตูระบายน้ำคลองบ้านพร้าว ประตูระบายน้ำคลองเชียงรากใหญ่ และประตูระบายน้ำคลองบาง-หลวงเชียงราก) ซึ่งปัจจุบันต้องยกบานพ้นน้ำตลอดเวลาจนกว่าจะถึงฤดูน้ำหลาก ตามมติของคณะทำงานโครงการพื้นฟูคลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา เพื่อบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาผักตบชวา และการสัญจรทางเรือ ทำให้พื้นที่บางส่วนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบ เนื่องจากยังไม่ได้เสริมคันบริเวณที่ดินของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานปทุมธานี ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เชียงรากใหญ่ เข้าไปทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว อบต.เชียงรากใหญ่ จะได้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วต่อไปด้วย

No Comments

    Leave a Reply