Browsing Tag

ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

News

ชป. ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดน้ำเน่าเสีย

28/04/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าร่วมพัฒนาปรับปรุงคลองเปรมประชากร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำเน่าเสีย หลังพบปัญหาคลองบางช่วงมีสภาพตื้นเขิน การรุกล้ำพื้นที่ริมคลอง ทำให้เกิดปัญหาขยะและน้ำเสีย สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม อีกทั้งยังกีดขวางการระบายน้ำและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคลองให้ดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน จะรับผิดชอบดูแลคลองเปรมประชากร ตั้งแต่ช่วงต้นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงช่วงตัดคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง…