News

“ชป.เชียงใหม่ เร่งระบายน้ำแม่กลางหลังฝนตกหนักเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์”

28/06/2020

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 ได้เกิดฝนตกหนักกระจายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ลุ่มน้ำแม่กลางอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำน้ำกลาง ทราสถานีวัดน้ำP.24A อ.จอมทอง มีระดับน้ำสูงสุด 2.15 ม. ช่วงกลางดึกของวันที่ 28 มิ.ย. 63

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ บริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำกลางที่ใหลหลากตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 27 มิ.ย. 63 ลดระดับลงและไม่ไหลล้นตลิ่งสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านริมตลิ่งแม่น้ำกลางโดยเฉพาะบ้านแม่กลาง บ้านลุ่ม​หมู่ที่4 ตำบลบ้านหลวง​ อำเภอจอมทอง​ ซึ่งปกติบริเวณนี้น้ำจะเอ่อล้นประจำทุกปี​ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำจนกว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำและระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลหลากโครงการชลประทานเชียงใหม่จะผันน้ำและระบายลงสู่แม่น้ำปิงเหนือประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง เพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการชลประทานต่อไป

No Comments

    Leave a Reply