News

อลงกรณ์…ลงพื้นที่กระบี่ พังงา ภูเก็ต รับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

25/11/2019

 

​​เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

​​นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) จังหวัดกระบี่ กรมประมง
​​

พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการทำการประมงในอ่าวปากพนัง เป็นการทำประมงชายฝั่ง ประมงพื้นบ้าน มีเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงได้แก่ อวนลอยกุ้ง อวนลอยปลา อวนจมปู เบ็ดราว อวนลอยปูม้า งมหอย ฯลฯ แต่ด้วยสภาพปัญหาของอ่าวปากพนังในปัจจุบัน ได้มีการลักลอบใช้เครื่องมือประมง
ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มีความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายและเครื่องมือผิดกฎหมาย มีการข่มขู่ทำร้ายร่างกาย การขัดขวาง ปิดล้อม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการขาดจิตสำนึกของชาวประมงบางกลุ่ม เนื่องจากมีเรื่องรายได้เป็นสิ่งล่อใจในการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เช่น คราดหอย อวนรุน อวนลาก ยอปีก โพงพาง ลอบพับได้ หรือไอ้โง่
​ที่ผ่านมาในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลคดีการกระทำผิดในพื้นที่หลายคดี มีความขัดแย้งในพื้นที่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน มีการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีการแย่งชิงตัวผู้ต้องหาและแย่งชิงของกลาง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) กรมประมง ได้หาแนวทางในแก้ไขปัญหา โดยการจัดชุดปฏิบัติการในการเข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง และที่สำคัญยังได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่น การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ควบคุมเผ้าระวังร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อความสุขและความยั่งยืนของทรัพยากร

No Comments

    Leave a Reply