Daily Archives

27/11/2019

News

รมว.กษ. นำทีมตรวจราชการพร้อมติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง

27/11/2019

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจราชการ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อำเภอบางสะพาน จังหว […]…